Dział handlowy w Łodzi: Agnieszka Kuczkowska
Tel.: +48 606 213 821;
E-mail: agnieszka.kuczkowska@surtex.com.pl

Małgorzata Matuszewska
Tel.: +48 603 614 729,
E-mail: malgorzata.matuszewska@surtex.com.pl

Dział handlowy w Przemyślu: Robert Kwieciński
Tel.: +48 668 166 162
E-mail: robert.kwiecinski@surtex.com.pl

Dział handlowy w Poznaniu: Krzysztof Litwiniuk
Tel.: +48 61 878-03-04, 61 878 03 15 w. 0304
E-mail: krzysztof.litwiniuk@surtex.com.pl


Mikanity grzejnikowe

CHARAKTERYSTYKA
Materiał elektroizolacyjny otrzymany przez sprasowanie w podwyższonej temperaturze papieru mikowego nasyconego żywicą silikonową.

ZASTOSOWANIE
Mikanit grzejnikowy przeznaczony jest do izolowania elektrycznych elementów grzejnych, może pracować w temperaturze dochodzącej do 700°C.

POSTAĆ WYROBU
Format: 960x960 mm ±5% lub 960x470 mm ±5%
grubość nominalna (mm) / dopuszczalna tolerancja (±mm)

0,3 / 0,04 0,4 / 0,04 0,5 / 0,05 0,6 / 0,06 0,7 / 0,06 0,8 / 0,06 0,9 / 0,07 1,0 / 0,07 1,5 / 0,15 2,0 / 0,20

WŁAŚCIWOŚCI

  • wytrzymałość dielektryczna: 20 kV/mm
  • zawartość miki: 90%
  • gęstość pozorna: 1,6 - 2,1 g/cm3

Mikanity komutatorowe

CHARAKTERYSTYKA

Materiał elektroizolacyjny otrzymany przez sprasowanie w podwyższonej temperaturze papieru mikowego nasyconego żywicą epoksydową.

ZASTOSOWANIE
Mikanit komutatorowy przeznaczony jest do izolacji międzywycinkowej komutatorów oraz na płaskie podkładki elektroizolacyjne w maszynach i aparatach elektrycznych. Dopuszczalna temperatura pracy ciągłej 155°C. Typ P-9 - na papierze z miki muskowit oraz typ P-10 - na papierze z miki flogopit.

POSTAĆ WYROBU
Format: 930x930 mm ±5% lub 930x450 mm ±5%.
Grubość: 0,40 - 1,30 mm z tolerancjami ±0,02, ±0,03, ±0,04 mm.

WŁAŚCIWOŚCI

  • wytrzymałość dielektryczna: 35 kV/mm
  • zawartość miki: 90%
  • gęstość pozorna: 1,6 - 2,1 g/cm3
  • zgniot w temperaturze 20°C przy wzroście ciśnienia do 58,8 MPa: 5,0%
  • przyrost zgniotu przy wzroście temperatury 200°C: 1,0%

Strony dedykowane produktom: