Niniejsza Polityka dotyczy plików cookies i odnosi się do stron internetowych (zwanymi dalej Serwisem), których właścicielem i operatorem jest spółka Surtex z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Morgowa4 (zwaną dalej Spółką).
1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na nośniku danych Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
- dostosowania zawartości stron internetowych Spółki do preferencji i możliwości technicznych Użytkownika, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową,
- tworzenia statystyk, które pokazują w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych,
- identyfikowania źródła, z jakiego Użytkownik do Serwisu Spółki.
4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
o sesyjne (session cookies) – są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
o stałe (persistent cookies) – pliki cookies, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
o trackingowe - ciasteczka te przechowują informacje niezbędne do ustalenia źródła pochodzenia ruchu internetowego. Informacje gromadzone w tych ciasteczkach służą do badania efektywności źródeł ruchu internetowego w ramach prowadzonych przez Google Adwors. Ciasteczka te nadawane są na okres do 30 dni lub sesyjnie.
o analityczne - ciasteczka te instalowane są przez różnego rodzaju systemy analityczne badające ruch na stronach spółki, związane z przepływem i zachowaniem użytkowników. Czas trwania tych ciasteczek jest ustalany sesyjne lub na inny okres.
5. Wyjątkiem od zasad przedstawionych w ww. punktach jest korzystanie z formularza kontaktowego dotyczącego produktów Spółki, tj. ich wypełnienie i wysłanie. W takich przypadkach wszelkie dane osobowe znajdujące się w ww. formularzach wprowadzane są przez same osoby, których dane dotyczą, i przetwarzane na podstawie przesłanek określonych w odrębnych przepisach prawa, w szczególności przepisach ustawy o ochronie danych osobowych.
6. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies, które dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika. Ustawienia te mogą powodować blokadę automatyczną obsługi plików cookies lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika Serwisu.

Strony dedykowane produktom: