Dział handlowy w Gdyni: Rafał Piotrowski
Tel.: +48 58 667-45-08;
E-mail: r.piotrowski@surtex.gdynia.pl

Dział handlowy w Łodzi: Agnieszka Kuczkowska
Tel.: +48 606 213 821;
E-mail: agnieszka.kuczkowska@surtex.com.pl

Małgorzata Matuszewska
Tel.: +48 603 614 729,
E-mail: malgorzata.matuszewska@surtex.com.pl

Dział handlowy w Przemyślu: Robert Kwieciński
Tel.: +48 16 675 17 54, +48 668 166 162
E-mail: robert.kwiecinski@surtex.com.pl

Dział handlowy w Poznaniu: Krzysztof Litwiniuk
Tel.: +48 61 878-03-04, 61 878 03 15 w. 0304
E-mail: Krzysztof.litwiniuk@surtex.com.pl


Płyta elektroizolacyjna bawełniano-fenolowa

CHARAKTERYSTYKA

 • Dopuszczalna temperatura pracy 120°C
 • Do pracy w oleju i w powietrzu o normalnej wilgotności
 • Bardzo dobra obrabialność mechaniczna
 • Zakres grubości standardowych: 0,3-150mm

POSTAĆ WYROBU
Formaty (dla grubości):

 • 2,0-25mm - 1250x2750mm, 1250x1350mm
 • 0,3-80mm - 1000x2000mm, 1000x1000mm
 • 30-150mm - 1000x1250mm

ZASTOSOWANIE

TCF-1 - Zastosowania elektryczne średnionapięciowe. Dobre właściwości dielektryczne i obniżona chłonność wody.
TCF-2 - Zastosowania konstrukcyjne i elektryczne niskonapięciowe. Dobre właściwości mechaniczne.
TCF-4 - Zastosowania konstrukcyjne (gęsto tkana tkanina). Bardzo wysokie właściwości mechaniczne. Zalecane na małe elementy i do precyzyjnej obróbki mechanicznej.
TCF-5 - Zastosowania konstrukcyjne. Lepsze właściwości mechaniczne niż typ TCF-2.
TCF-6 - Zastosowania konstrukcyjne i elektryczne niskonapięciowe. Właściwości dielektryczne i mechaniczne podobne do TCF-2. Kategoria palności FH2.

Płyta elektroizolacyjna papierowo-fenolowa

CHARAKTERYSTYKA

 • Dopuszczalna temperatura pracy 120°C
 • Do pracy w oleju i w powietrzu o normalnej wilgotności
 • Dobra obrabialność mechaniczna
 • Zakres grubości standardowych: 0,3-80mm

POSTAĆ WYROBU
Formaty (dla grubości):

 • 1,0-25mm - 1250x2750mm, 1250x1350mm, 900x1250mm
 • 0,3-80mm - 1000x2000mm, 1000x1000mm

ZASTOSOWANIE

PCF-e - Zastosowania elektryczne wysokonapięciowe. Wysoka wytrzymałość dielektryczna w oleju i powietrzu o normalnej wilgotności.
PCF-1 - Zastosowania elektryczne wysokonapięciowe. Wyższe właściwości dielektryczne niż PCF-2. Do pracy w oleju i powietrzu o normalnej wilgotności.
PCF-2 - Zastosowania konstrukcyjne i elektryczne niskonapięciowe. Dobre właściwości mechaniczne. Dobra wykrawalność.
PCF-3 - Zastosowania elektryczne i elektroniczne. Dobra stabilność właściwości dielektrycznych w wysokiej wilgotności. Dobra wykrawalność.
PCF-5 - Zastosowania konstrukcyjne i elektryczne niskonapięciowe. Właściwości dielektryczne i mechaniczne podobne do PCF-2. Kategoria palności FVO.
PCF - Płyty papierowo-epoksydowe. Zastosowania elektryczne wysokonapięciowe i elektroniczne. Dobra stabilność właściwości dielektrycznych w wysokiej wilgotności. Kategoria palności FVO.

Płyta elektroizolacyjna szklano-epoksydowa

CHARAKTERYSTYKA

 • Zastosowania elektryczne i konstrukcyjne
 • Do pracy w powietrzu i oleju w urządzeniach wysokiego napięcia
 • Bardzo dobre właściwości dielektryczne i mechaniczne
 • Niska chłonność wody
 • Zakres grubości standardowych: 0,2-50mm

POSTAĆ WYROBU
Format - 1000x1000 mm, 1000x2000 mm, 1120x1220 mm

ZASTOSOWANIE

TSE-1 - Dobra stabilność właściwości dielektrycznych w warunkach wysokiej wilgotności i temperaturze do 130°C. Dobre właściwości dielektryczne i obniżona chłonność wody.
TSE-2 - Lepsze właściwości mechaniczne od TSE-1.
TSE-3 - Bardzo dobre właściwości mechaniczne i dielektryczne w temperaturze do 155°C.
TSE-5 - Właściwości dielektryczne i mechaniczne jak TSE-1. Kategoria palności FVO.
TSE-6 - Bardzo dobre właściwości mechaniczne i dielektryczne w temperaturze do 180°C.

Płyta elektroizolacyjna szklano-silikonowa

CHARAKTERYSTYKA

 • Dopuszczalna temperatura pracy 180°C
 • Do pracy w powietrzu i oleju
 • Bardzo dobra odporność na łuk elektryczny i prądy pełzające
 • Kategoria palności FVO
 • Niska chłonność wody
 • Zakres grubości standardowych: 0,5-40mm

POSTAĆ WYROBU: Format - 1000x1000mm

ZASTOSOWANIE

TSS-1 - Zastosowania elektryczne średnionapięciowe i elektroniczne. Dobre właściwości dielektryczne przy wysokich częstotliwościach.
TSS-2 - Zastosowania elektryczne średnionapięciowe i konstrukcyjne. Lepsze właściwości mechaniczne od TSS-1.

Rury i pręty elektroizolacyjne prasowane

typ prętów

TcFE TcFK TsE-130 TsE-155
typ rur TcF TsE-130 TsE-155
nośnik tk. bawełniana tk. szklana tk. szklana
żywica fenolowa epoksydowa epoksydowa
temperatura pracy ciągłej 120°C 130°C 155°C
zastosowanie E-K K E-K

Strony dedykowane produktom: