Dział handlowy w Gdyni: Rafał Piotrowski
Tel.: +48 58 667-45-08;
E-mail: r.piotrowski@surtex.gdynia.pl

Dział handlowy w Łodzi: Agnieszka Kuczkowska
Tel.: +48 606 213 821;
E-mail: agnieszka.kuczkowska@surtex.com.pl

Małgorzata Matuszewska;
Tel.: +48 603 614 729,
E-mail: malgorzata.matuszewska@surtex.com.pl

Dział handlowy w Przemyślu: Robert Kwieciński;
Tel.: +48 668 166 162
E-mail: robert.kwiecinski@surtex.com.pl

Dział handlowy w Poznaniu: Krzysztof Litwiniuk
Tel.: +48 61 878 03 04, 61 878 03 15 w.0304,
E-mail: krzysztof.litwiniuk@surtex.com.pl


Taśma elektroizolacyjna bawełniana

Rodzaj przędzy - bawełna w osnowie - 25tex · 2 w wątku - 25tex · 2

szerokość (mm)

10 15 20 25 30 35 40
ciężar 100m (g) 3000 450 600 740 890 1020 1180

wytrzymałość na rozrywanie (daN)

24 34 60 62 64 80 90

Taśma elektroizolacyjna mikowa nieutwardzalna

Materiały elektroizolacyjne warstwowe na bazie papieru mikowego, stosowane jako izolacja zwojowa, główna, czołowa lub międzyfazowa uzwojeń stojanów i wirników maszyn elektrycznych nisko i wysokonapięciowych.

  • EPOKSTERM 6, 8, 11 - nasycone żywicą poliuretanową
  • EPOKSTERM 3 - nasycone żywicą epoksydowo-poliestrową

Wykonana izolacja nie wymaga utwardzenia w temperaturze (izolacja zachowuje elastyczność)

układ warstw żywica grubość mm gramatura g/m2
EPOKSTERM 3 FP-Pm-Ts-Fp EP 0,12±0,03 185±12%
EPOKSTERM 6 Pm-Ts Pu 0,15±0,03 220±12%
EPOKSTERM 8 Fp-Pm-Ts-Fp Pu 0,12±0,03 0,15±0,03 195±12% 220±12%
EPOKSTERM 11 Fp-Pm-Fp Pu 0,12±0,03 0,15±0,03 180±12% 200±12%

Pm - papier mikowy, Ts - tkanina szklana, Fp - folia poliestrowa, E - żywica, EN - żywica epoksynowolakowa, Pu- żywica poliuretanowa, EP - żywica epoksydowo-poliestrowa

Materiał w zwojach o szerokości 950±50 mm i długości około 35 m lub w taśmach o szerokości 10-30 mm (materiał może być cięty na taśmy o dowolnej szerokości

Taśma elektroizolacyjna mikowa termoutwardzalna

Materiały elektroizolacyjne warstwowe na bazie papieru mikowego, stosowane jako izolacja zwojowa, główna, czołowa lub międzyfazowa uzwojeń stojanów i wirników maszyn elektrycznych nisko i wysokonapięciowych.

  • EPOKSTERM 4, 5, 9 - nasycone żywicą epoksydową dianową
  • ERGOTERM 1, 2, 3 - nasycone żywicą epoksynowolakową

Wykonana izolacja wymaga utwardzenia w temperaturze 160-180°C, przez minimum 120 minut pod ciśnieniem 1-2N/mm2 (po utwardzeniu izolacja jest sztywna)

układ warstw żywica grubość mm gramatura g/m2
EPOKSTERM 4 Pm-Ts E 0,15±0,03 225±12%
EPOKSTERM 5 Fp-Pm-Ts E 0,15±0,03 20±12%
EPOKSTERM 9 Pm-Fp E 0,12±0,03 0,15±0,03 210±12% 225±12%
ERGOTERM 1 Pm-Ts EN 0,15±0,03 225±12%
ERGOTERM 2 Fp-Pm-Ts EN 0,15±0,03 220±12%
ERGOTERM 3 Pm-Fp EN 0,15±0,03 225±12%

Pm - papier mikowy, Ts - tkanina szklana, Fp - folia poliestrowa, E - żywica, EN - żywica epoksynowolakowa, Pu- żywica poliuretanowa, EP - żywica epoksydowo-poliestrowa

Materiał w zwojach o szerokości 950±50 mm i długości około 35 m lub w taśmach o szerokości 10-30 mm (materiał może być cięty na taśmy o dowolnej szerokości).

Taśma elektroizolacyjna poliestrowa

Materiały elektroizolacyjne otrzymywane poprzez nasycenie tkaniny poliestrowej (TPK) lakierem ftalowo-karbomidowym.

ZASTOSOWANIE: Izolacja elektryczna nisko i wysokonapięciowa maszyn i urządzeń elektrycznych. Izolacja zakończeń i złączy przewodów oraz kabli.

POSTAĆ WYROBU: Wyrób gotowy sprzedawany jest w postaci wstęgi o szerokości 600-1100 mm i w postaci taśm, których szerokości wynoszą: 10, 15, 20, 25, 30 do 60 mm lub według życzeń klienta. Taśmy są cięte wzdłuż osnowy. Grubości taśm: 0,08, 0,10, 0,15, 0,20 mm. Długość zwoju: 40-50 m.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

właściwości dla materiału o grubości 0,15 mm

TPK
dopuszczalna temperatura pracy ciągłej 105 °C
siła zrywająca (wzdłuż osnowy), co najmniej 5,5 daN/cm
wydłużenie przy zerwaniu 10 %
napięcie przebicia w warunkach normalnych, co najmniej 6,5 kV
rezystywność skrośna - warunki normalne 1012

Taśma elektroizolacyjna szklana silikonowa

Materiały elektroizolacyjne otrzymywane poprzez nasycenie tkaniny szklanej (TS) lakierem silikonowym i utwardzenie.

ZASTOSOWANIE Izolacja elektryczna nisko i średnionapięciowa maszyn i urządzeń elektrycznych. Izolacja zakończeń i złączy przewodów oraz kabli. Temperatura pracy ciągłej do 180st.C

POSTAĆ WYROBU Wyrób gotowy sprzedawany jest w postaci wstęgi o szerokości 600-1100 mm i w postaci taśm, których szerokości wynoszą: 10, 15, 20, 25, 30 do 60 mm lub według życzeń klienta. Taśmy są cięte wzdłuż osnowy. Grubości taśm: 0,15 i 0,20 mm. Długość zwoju: 40-50 m.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

właściwości dla materiału o grubości 0,15 mm

TSS

dopuszczalna temperatura pracy ciągłej 180 °C
siła zrywająca (wzdłuż osnowy), co najmniej 12 daN/cm
wydłużenie przy zerwaniu 1,5 %
napięcie przebicia w warunkach normalnych, co najmniej 2,5kV

rezystywność skrośna - warunki normalne

1012

Taśma elektroizolacyjna szklana surowa

rodzaj przędzy - jedwab szklany w osnowie - jedwab poliestr w wątku - jedwab szklany

szerokość (mm) 10 15 20 25 30 35 40
grubość (mm) 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
ciężar 100m (g) 240 350 450 560 660 750 860
wytrzymałość na rozrywanie (daN) 25 25 25 25 25 25 25
wydłużenie (%) 7 7 7 7 7 7 7

Taśma elektroizolacyjna torlenowa

rodzaj przędzy - torlen w osnowie - 167dtex

szerokość (mm) 10 15 20 25 30 35 40
grubość (mm) 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51
ciężar 100m (g) 230 320 420 510 610 695 790
wytrzymałość na rozrywanie (daN) 19 25 33 39 46 53 58
wydłużenie (%) 40 40 40 40 40 40 40

Kontakt

Dział handlowy w Gdyni: Zbigniew Kwitniowski
Tel.: +48 58 667-45-08; E-mail: z.kwitniowski@surtex.gdynia.pl
Dział handlowy w Poznaniu: Krzysztof Litwiniuk
Tel.: +48 61 878 03 04, 61 878 03 15 w.0304,
E-mail: krzysztof.litwiniuk@surtex.com.pl
Dział handlowy w Łodzi: Małgorzata Matuszewska; Tel.: +48 603 614 729
E-mail: malgorzata.matuszewska@surtex.com.pl
Agnieszka Kuczkowska
Tel.: +48 606 213 821; E-mail: agnieszka.kuczkowska@surtex.com.pl
Dział handlowy w Przemyślu: Izabela Hołówka - Hlades;
Tel.: +48 666 513 448; E-mail: przemysl@surtex.com.pl

Strony dedykowane produktom: