Zmiana kapitałowa: Większościowym udziałowcem staje się spółka STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie

Spółka Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie, w dniu 29 września 2017 roku zawarła Umowę ze spółką Surtex Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, na mocy której doszło do przeniesienia własności udziałów w Spółce Surtex sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi., stanowiące 68,3 % w kapitale zakładowym spółki.

Strony dedykowane produktom: